Werkwijze

Intake / eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van de huisarts (indien van toepassing) mee te nemen, samen met uw ID-kaart en zorgpasje. Na het doornemen van de contactgegevens volgt een verkennende bespreking van de klachten. In sommige gevallen moeten (intake) vragenlijsten ingevuld worden. Wanneer u dit wenselijk vindt, neem ik aan het begin van de behandeling contact op met uw huisarts, en nogmaals aan het einde van de behandeling.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden. Wanneer u de voicemail inspreekt, vermeld dan graag duidelijk uw naam en telefoonnummer.
Aanmelden via de website is ook mogelijk door het formulier in te vullen.

LET OP: Wanneer u een afspraak wil verzetten of annuleren, houdt er dan rekening mee dat dit minimaal 24 uur van tevoren gedaan moet worden. Als dit niet gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht. Die kosten zijn afhankelijk van de behandeling.

Privacy en geheimhouding
Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens over u verstrekt worden aan derden. Voor overleg met collega-therapeuten, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben, geldt de noodzaak van schriftelijke toestemming echter niet.

nl_NLNL