Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP)

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP), ook bekend als cliëntgerichte psychotherapie (CP), heeft als uitgangspunt dat psychisch welzijn samenhangt met jezelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit verhinderen en dat kan leiden tot somberheid of spanning. PeP gaat ervan uit dat deze klachten een uiting zijn van betekenisvolle problemen. De samenhang van de klachten en de problemen wordt gevoelsmatig onderzocht. PeP biedt daarbij een ‘aanpak op maat’ voor de cliënt.

De bewustwording van deze persoonlijke problemen vereist dat je in contact met je innerlijk. Door de gevoelens en gedachten te onderzoeken wordt vaak duidelijk wat eraan kan worden gedaan. De psychotherapeut begeleidt dit proces met empathie, acceptatie en echtheid. Dat betekent een hoge mate van inleving in de cliënt in, acceptatie van de cliënt (door de therapeut, maar ook door de cliënt zelf ), en de psychotherapeut is ook in contact met de eigen gevoelens. Zo ontstaat er een veilig klimaat.

Bij PeP vormt de persoon het uitgangspunt, niet diens klachten. Samen met de therapeut bekijkt de cliënt wat er in de voorgeschiedenis en de toekomstverwachtingen voor kan hebben gezorgd dat er nu problemen zijn. Daarbij is het ook van belang welke betekenis die voor de cliënt hebben.

PeP kan helpen bij uiteenlopende klachten, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, somberheid, spanning, slaapproblemen, piekeren, geen keuzes kunnen maken, perfectionistisch zijn, een negatieve en kritische naar anderen, moeilijk genieten, overmatig controle houden, steeds weer dezelfde conflicten meemaken en relatieproblemen. Belangrijk is dat de cliënt in de therapie zichzelf wil onderzoeken.

PeP geeft zelfinzicht, zowel op het gebied van de klachten als op de sterke kanten van de persoonlijkheid. De eigen beperkingen erkennen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het om meer gebruik te maken van de eigen mogelijkheden. Dat biedt handvatten om beter met moeilijke situaties in het leven om te gaan.

nl_NLNL