Privacyverklaring

Geschreven door Super User. Gepost in Uncategorised

AVG Privacyverklaring

Privacy Verklaring (AVG)

Therapie voor Balans, gevestigd aan de Oudewijkerdwarsstraat 50, 3581 LG Utrecht, Terminalweg 21 D, 821 AJ Amersfoort, Eemnesserweg 21, 3743 AD Baarn respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
http://www.therapievoorbalans.nl
Oudewijkerdwarsstraat 50, 3581 LG Utrecht
Terminalweg 21 D, 821 AJ Amersfoort
Eemnesserweg 21, 3743 AD Baarn

Persoonsgegevens die wij verwerken
Therapie voor Balans verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Therapie voor Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Therapie voor Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Therapie voor Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Therapie voor Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Therapie voor Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Therapie voor Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Therapie voor Balans wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Therapie voor Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtenregeling

Geschreven door Super User op . Gepost in Uncategorised

Wanneer u een klacht heeft, kunnen wij die bespreken en samen kijken of er een oplossing is. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij het NIP kunt u dan een officiële klacht in dienen.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
T.a.v. de adjunct-secretaris van het college van toezicht
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
www.psynip.nl

Procedure

Geschreven door Super User op . Gepost in Uncategorised

Intake / eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van de huisarts (indien van toepassing) mee te nemen, samen met uw ID-kaart en zorgpasje. Na het doornemen van de contactgegevens volgt een verkennende bespreking van de klachten. In sommige gevallen moeten (intake) vragenlijsten ingevuld worden. Wanneer u dit wenselijk vindt, neem ik aan het begin van de behandeling contact op met uw huisarts, en nogmaals aan het einde van de behandeling.

 

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden. Wanneer u de voicemail inspreekt, vermeld dan graag duidelijk uw naam en telefoonnummer.
Aanmelden via de website is ook mogelijk door het aanmeld formulier in te vullen. 

 

Privacy en geheimhouding

Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens over u verstrekt worden aan derden. Voor overleg met collega-therapeuten, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben, geldt de noodzaak van schriftelijke toestemming echter niet.

Vergoedingen

Geschreven door Super User op . Gepost in Uncategorised

Op het ogenblik heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Na de sessie kunt u contant of per pinpas betalen en krijgt u de factuur per mail. Deze kunt u dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Welk percentage u vergoed krijgt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Wilt u hier meer weten over het bedrag dat u vergoed kun krijgen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan het zijn dat er een groter deel van de kosten wordt vergoed. Ook dit kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.
In de meeste gevallen heeft de zorgverzekeraar een verwijsbrief van de huisarts nodig.

De kosten per sessie:

Individuele sessies van 60 minuten € 75
Relatietherapie-sessies van 90 minuten € 125

Afhankelijk van uw financiële situatie is korting bespreekbaar.


IMG 1009 a IMG 1010 a  

Emotional Focused Therapy (EFT)

Geschreven door Super User op . Gepost in Uncategorised

EFT is ontwikkeld door Leslie Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Rhonda Goldman en Laura Rice in de jaren ’80 van het vorige eeuw.
Deze therapie is zeer cliëntgericht, waarbij de focus ligt op emoties. Er wordt met de hele persoon gewerkt, dus niet alleen met de problematiek die cliënt ervaart. EFT omarmt ieders uniekheid. De therapeut en de cliënt staan zij aan zij tijdens de behandeling. U speelt dus een actieve rol in de behandeling en in het verhelpen van de problemen/klachten die op dat moment op de voorgrond treden. EFT versterkt de emotionele intelligentie en daarbij ook de kwaliteit van leven. Cliënten ervaren namelijk een vooruitgang op verschillende levensgebieden.

EFT kan gegeven worden op individuele basis en aan (echt)paren die kampen met relatieproblemen. Sue Johnson heeft Emotionally Focused Therapy, eveneens EFT genoemd, verder ontwikkeld voor (echt)paren. De basis principes zijn vrijwel gelijkbaar met die van Emotion Focused Therapy.

Een relatie met een ander betekent dat je emotioneel gehecht bent, en dus tot op zekere hoogte ook afhankelijk bent van die persoon. Wanneer er problemen in een (liefdes)relatie zijn, kan het zijn dat er sprake is van een negatief interactiepatroon waarin de partners vastgeroest zitten. Het is lastig om te zien welk patroon problemen veroorzaakt in de relatie. EFT is volgens onderzoek van Sue Johnson (2016) zelfs effectief gebleken bij paren met een hoge kans op scheiding.

 • EFT biedt de mogelijkheid dat partners een veiliger en duurzame band opbouwen.
 • Er wordt met de hele persoon gewerkt, dus niet alleen met de problematiek die cliënt ervaart. EFT omarmt ieders uniekheid. De therapeut en de cliënt staan zij aan zij tijdens de behandeling. U speelt dus een actieve rol in de behandeling en in het verhelpen van de problemen/klachten die op dat moment op de voorgrond treden.
 • EFT versterkt de emotionele intelligentie en daarbij ook de kwaliteit van leven. Cliënten ervaren namelijk een vooruitgang op verschillende levensgebieden.
 • EFT kan gegeven worden op individuele basis en aan (echt)paren die kampen met relatieproblemen.

 

Herken jij één of meerdere van deze dingen in je relatie:

 • Veel onenigheid
 • Weinig met elkaar praten
 • Nauwelijks tot geen intimiteit
 • Geen leuke activiteiten samen meer ondernemen
 • Twijfels over je relatie
 • Partner of jij zelf die vreemd gegaan is
 • Niet op één lijn zitten met belangrijke zaken, lees; kinderen krijgen, opvoeding van de kinderen of hoe jullie de toekomst samen zien.

 

Overweeg dan eens relatietherapie.

Samen weer op weg naar een zonnige toekomst.

 

Duur bij individuele therapie:

Zo kort als kan, maar zolang als het nodig is. Dit is zeer afhankelijk van de klachten die u ervaart en de ernst van de klachten.

Duur bij relatietherapie (kortdurende relatietherapie): 5 tot 8 sessies. Dit is afhankelijk van de ernst van de problemen die ervaren worden en de medewerking van beide partners

 

Voor wie is deze behandeling geschikt

Meer artikelen...

Contact Utrecht

Praktijk ondersteuner huisarts (POH)
van DR. van den Berg
 
Oudewijkerdwarsstraat 50
3581 LG 
Tel: 0636195945
 
 
 

Contact Utrecht

Psychologenpraktijk
 
Vondellaan 94
 
Tel: 0636195945
 
 
 
email:info@astridwilliamson.nl

Contact Baarn

Bij Fytaal
 
Eemnesserweg 21
3743 AD
Tel: 0636195945
 
 
            

logo nip klein 

vgct logo 2

pin2