Procedure

Intake / eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van de huisarts (indien van toepassing) mee te nemen, samen met uw ID-kaart en zorgpasje. Na het doornemen van de contactgegevens volgt een verkennende bespreking van de klachten. In sommige gevallen moeten (intake) vragenlijsten ingevuld worden. Wanneer u dit wenselijk vindt, neem ik aan het begin van de behandeling contact op met uw huisarts, en nogmaals aan het einde van de behandeling.

 

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden. Wanneer u de voicemail inspreekt, vermeld dan graag duidelijk uw naam en telefoonnummer.
Aanmelden via de website is ook mogelijk door het aanmeld formulier in te vullen. 

 

Privacy en geheimhouding

Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens over u verstrekt worden aan derden. Voor overleg met collega-therapeuten, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben, geldt de noodzaak van schriftelijke toestemming echter niet.

Contact Utrecht

Praktijk ondersteuner huisarts (POH)
van DR. van den Berg
 
Oudewijkerdwarsstraat 50
3581 LG 
Tel: 0636195945
 
 
 

Contact Utrecht

Psychologenpraktijk
 
Vondellaan 94
 
Tel: 0636195945
 
 
 
email:info@astridwilliamson.nl

Contact Baarn

Bij Fytaal
 
Eemnesserweg 21
3743 AD
Tel: 0636195945
 
 
            

logo nip klein 

vgct logo 2

pin2